Category: National Park

Category: National Park

กรมป่าไม้ร่วมมอบต้นไม้ให้ชุมชนประชาร่วมใจ 2กรมป่าไม้ร่วมมอบต้นไม้ให้ชุมชนประชาร่วมใจ 2

0 Comments

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็น ประธานในกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร มีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา[...]